MAR
16

17,5 mln złotych dla PFRON

Opublikowano 16/03/2015
17,5 mln złotych to wysokość środków finansowych przyznanych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

17,5 mln złotych to wysokość środków finasowych przyznanych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na tę sumę składa się dofinansowanie kosztów bieżącej działalności 10 zakładów aktywności zawodowej – ok. 8,3 mln zł i realizacja wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – prawie 7,8 mln zł. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu otrzyma 5 mln zł wsparcia na likwidację barier architektonicznych. 850 tys. zł trafi natomiast do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i zostanie przeznaczone na wymianę dźwigów szpitalnych i windy osobowej. W Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu zaplanowano modernizację części oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziałów Reumatologicznych – prace zostaną wsparte kwotą ponad 720 tys. zł.