MAJ
24

Nowe poradnie w Jastrzębiu Zdroju

Opublikowano 24/05/2015
Poradnie; wad postawy, logopedyczna, psychologiczna oraz dział farmacji szpitalnej.

Poradnie: wad postawy, logopedyczna, psychologiczna oraz dział farmacji szpitalnej powstaną w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zroju. Uchawłę taką podjęli na dzisiejszej Sesji Radni Sejmiku Województwa Śląskiego.

Uchwalono także program „Śląskie dla rodziny - Karta dużej rodziny”. Ma on na celu wzmocnienie i wsparcie rodzin, w tym wielodzietnych (wychowujących troje lub więcej dzieci) z województwa śląskiego. Śląska „Karta Dużej Rodziny” ma wspomóc rodziny w wypełnianiu ich podstawowych zadań – przygotowaniu dzieci do życia w społeczeństwie, zapewnieniu odpowiedniego poziomu życia i poczucia bezpieczeństwa, wykształceniu oraz przekazaniu informacji o języku i kulturze. Program zakłada współpracę między gminami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, a także z sektorem biznesu. Wszyscy partnerzy "Śląskie dla Rodziny" mają zaoferować pakiety ulg i uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych. W ten sposób będą oni mieli łatwiejszy dostęp do kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia oraz transportu publicznego.

Przyjęty przez Sejmik Program „Śląskie dla Rodziny” jest kontynuacją działań podjętych w ramach projektu o tej samej nazwie wprowadzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w kwietniu 2014 roku.