W życiu społecznym uczestniczę od bardzo wielu lat. Przez te lata aktywnie uczestniczyłem w wielu inicjatywach i podjąłem się wielu aktywności. Poniżej prezentuję tylko wybrane:

  • członek Rady Nadzorczej Katowckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • członek Rady Nadzorczej Lewiatan Żory sp. z o.o.
  • wiceprzewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim
  • członek Rady Społecznej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
  • członek Rady Gminy Godów
  • członek-założyciel Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim
  • Radny III kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego
  • członek kapituły Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego"
  • prezes Klubu Sportowego KS-27 Gołkowice