Moją największą pasją jest tworzenie i kreowanie rzeczywistości. Nieustannie, obserwując codzienność, wspieram nowe inicjatywy, które przekładają się na rozwój - rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, rozwój przedsiębiorstw, relacji międzyludzkich, pasji.

Rozwój jest dla mnie i moich bliskich bardzo ważny. Od 20 lat rozwijam z żoną działalność gospodarczą, dając zatrudnienie kilkudziesięciu osobom. Od najmłodszych lat stawiam na rozwój intelektualny moich synów - dwóch już skończyło studia i realizują się zawodowo. Rozwijam i popieram różne inicjatywy - od ponad 15 lat wspieram kluby sportowe - najpierw jako prezes KS-27 Gołkowice, obecnie działając na ich rzecz we władzach wojewódzkich.

Zawsze jestem blisko ludzkich spraw - aktywnie działam i wspieram Ochotnicze Straże Pożarne, włączam się w rozwój sportowy i edukacyjny dzieci i młodzieży, swoją wiedzą i doświadczeniem pomagam szpitalom i osobom opiekującym się chorymi. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i opiniami z innymi ludźmi. Aktywnie uczestniczę w wielu kołach, organizacjach i stowarzyszeniach (więcej informacji w zakładce działalność).

Zabiegam o rozwój, bo człowiek jest najważniejszy.