Celem konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.

Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

Nagrody przyznane są w czterech kategoriach:

 • Najpiękniejsza wieś
 • Najpiękniejsza zagroda wiejska
 • Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
 • Najlepsza strona internetowa sołectwa (od 2009 roku)
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez gminę. O wyborze najlepszych rozwiązań zadecyduje komisja, która wizytuje gminy i gospodarstwa.

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:

 • I miejsce - Bluszczów gm. Gorzyce - pow. wodzisławski - 15 000 zł
 • II miejsce - Zrębice gm. Olsztyn - pow. częstochowski - 10 000 zł
 • III miejsce - Łaziska gm. Godów - pow. wodzisławski - 5 000 zł

W kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:

 • I miejsce - Państwo Renata i Władysław Bielesz (m. Istebna gm. Istebna - pow. cieszyński)
 • II miejsce - Państwo Izabela i Andrzej Grzesiak (m. Wiercica, gm. Przyrów - pow.częstochowski)
 • III miejsce - Pan Gotfryd Gawenda (m. Molna gm. Ciasna - pow. częstochowski)

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :

 • I miejsce - Godów gm. Godów, pow.wodzisławski - Muszla koncertowa z amfiteatrem - 8 000 zł
 • II miejsce - Ślemień gm. Ślemień, pow. żywiecki - Park rekreacyjno-wypoczynkowy - 6 000 zł
 • III miejsce - Ochaby gm Skoczów , pow. cieszyński - Cykl imprez kulturalnych „Spotkanie z tradycją” - 4 000 zł

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:

 • I miejsce - Międzyrzecze gm Jasienica, pow. bielski www.miedzyrzecze.org.pl - 3 000 zł
 • III miejsce - Palowice gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. rybnicki www.palowice.net - 2 000 zł
 • III miejsce - Czyżowice gm.Gorzyce, pow.wodzisławski www.czyzowice.net - 2 000 zł

Komisja przyznała również wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś:

 • Bogunice gm. Lyski - pow. rybnicki
 • Międzyrzecze gm. Jasienica - pow. bielski
 • Niegowonice, gm.Łazy - pow. zawierciański
 • Lusławice, gm. Janów - pow. częstochowski
W kategorii najpiękniejsza zagroda:
 • Państwa Agnieszki i Wiesława Adamczyk m. Gorzyce, gm. Gorzyce - pow. wodzisławski
 • Państwa Marii i Tadeusza Kupka m. Zbrosławice, gm. Zbrosławice - pow. tarnogórski
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:
 • Paniówki gm. Gierałtowice, pow. gliwicki - Realizacja budowy "Parku Joanny"
 • Piłka gm. Koszęcin, pow. lubliniecki - zagospodarowanie centrum wsi
 • Wilkowice gm. Wilkowice, pow. bielski - modernizacja parku gminnego w ramach realizacji projektu "Polska i Słowacja wspólna ekologii racja" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.