Ukończyłem studia wyższe w zakresie inżynierii transportu. Moją karierę zawodową rozpocząłem w roku 1983 w Zakładzie Komunikacyjnym nr 9 WPK Katowice, oddział Jastrzębie Zdrój, pełniąc funkcje Kierownika Zajezdni, a następnie Dyrektora Oddziału Komunikacyjnego w Wodzisławiu Śl. i w Rybniku.

Jestem przedsiębiorcą, od 1991 roku prowadzę własną działalność gospodarczą. Dlatego tak bliskie są mi problemy małych i średnich firm, szczególnie działających w małych miastach i gminach.

Jako doświadczony przedsiębiorca, działam na rzecz naszej małej Ojczyzny od wielu lat. Jestem jednym z inicjatorów założenia Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim. Wspieram inicjatywy organizacji pozarządowych oraz pomagam osobom niepełnosprawnym. Bezinteresownie udzielam się na rzecz lokalnej społeczności, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, oraz funkcję członka Rady Społecznej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Aktywnie wspieram działalność Ludowych Zespołów Sportowych. Przez wiele lat pełniłem funkcję Prezesa Klubu Sportowego KS-27 Gołkowice. W 2009 roku, wspólnie z p. Mirosławem Kozielskim zainicjowaliśmy powstanie Stowarzyszenia Promocji Aktywnego Wypoczynku, którego głównym celem jest promocja aktywnego trybu życia oraz regionu na arenie międzynarodowej. Pierwszym dużym projektem zorganizowanym przez "SPAW" były Kolarskie Mistrzostwa Świata Piekarzy i Cukierników, w których uczestniczyło ponad 100 zawodników z 12 krajów świata.

Dążąc do realizacji wyżej wymienionych celów i zadań, współuczestniczę w życiu politycznym na arenie lokalnej i ogólnopolskiej. W latach 1998-2002 byłem radnym Gminy Godów, a także reprezentowałem nasz region jako Radny Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji.

Człowiek jest dla mnie najważniejszy, dlatego zawsze jestem blisko ludzkich spraw.